NIEUW OLDTIMERSTATUUT

1. LEEFTIJD VAN HET VOERTUIG

Momenteel kennen we 2 soorten categorieen van voertuigen namelijk:

 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen di sinds meer dan 25 jaar in het verkeer werder gebracht; en
 • de bedrijfsvoertuigen en de militaire voertuigen die sind meer dan 30 jaar in het verkeer werden gebracht.

Naar de toekomst toe, zullen alle voertuigen een leeftijd van 25 jaar moeten hebben bereikt avlorens in aanmerking te komen als oldtimer.

 

2. CATEGORIEEN VAN VOERTUIGEN

Momenteel kennen we enkel de categorieen van voertuigen zoals vermeld in punt 1.

Naar de toekomst toe zou de BFOV een onderscheid willen maken tussen voglende 2 categorieen:

Groep A voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven voor de datum van 15.03.1968

Groep B: voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven vanaf de datum van 15.03.1968 en dit tot de leeftijd van 25 jaar.

 

3. SOORTEN INSCHRIJVINGEN

Momenteel kennen we 2 manieren om onze oldtimer in te schrijven, hetzij als oldtimer, hetzij als gewoon voertuig.

De BFOV wenst deze 2 opties dan ook te behouden naar de toekomst toe.

 

4. TECHNISCHE KEURINGEN - PEIRODICITEIT

Om vandaag een inschrijving als oldtimer (O-nummerplaat) te bekomen moet men eenmalig een lichte technische keuring doorstaan om nadien vrijgesteld te worden tot op het ogenblijk dat het voertuig van eigenaar verandert.  Om een gewone inschrijving te bekomen is er eveneens een technische keuring nodig, net zoals een modern voertuig en wordt hieraan een jaarlijkse keuring gelinkt.

Naar de toekomst toe denkt de BFOV aan de volgende regeling:

a) als odltimer (O-nummerplaat)

Groep A: technische keuring aangepast aan de leeftijd van het voertuig, voor de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, zonder periodieke keuring nadien,n dwz vrijstelling van technische keuring na de inschrijving van het voertuig.

Groep B: technische keuring voor de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, gevolgd door een jaarlijkse periodieke keuring, net zoals de moderne voertuigen.

b) als gewoon voertuig (normale nummerplaat)

Technische keuring voor de aanvraag tot inschrijving of bijwziging van eigenaar, gevolgd ddor een jaarlijkse periodieke keuring, net zoals de moderne voertuigen.

5. GEBRUIK VAN DE OLDTIMER

a) als oldtimer (O-nummerplaat)

Momenteel kennen we heel wat beperkingen indien de oldtiumer is vrijgesteld van technische keuring.

Naar de toekomst toe zou de BFOV het gebruik willen verbieden in de volgende gevallen, namelijk:

 • woon-werk verkeer, woon-schopol verkeer voor de studenten
 • commercieel en professioneel gebruik
 • bezoldigd vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Het doel is uiteraard niet om de oldtimer als dagdagelijks voertuig te gebruiken om naar het werk te rijden, om les te volgen op school of om de oldtimer te gebruiken als werkmiddel.

Het BFOV wenst niet langer te spreken over een beperking uitgedrukt in kilometer, noch over het rijden tussen zonsopgang en zonsondergang, noch om naar een behoorlijk toegelaten manifestatie te rijden,...

b) als gewoon voertuig

Geen berperking op dit ogenblik.  De BFOV wenst dit ook zo te behouden naar de toekomst toe.

 

6. AANBIEDEN VAN DE OLDTIMER BIJ DE TECHNISCHE KEURING

De BFOV wenst niks te veranderen en volgende elementen te behouden:

a) met het oog op een OLDTIMER (O-nummerplaat) inschrijving:

 • met de nummerplaat van de oude eigenaar
 • met de nummerplaat van het dagelijks voertuig van de nieuwe eigenaar
 • met een Z-plaat

b) met het oog op een gewone inschrijving (gewone inschrijving)

 • met de nummerplaat van de oude eigenaar
 • met een Z-plaat

7. TECHNISCHE KEURING - HOE KEUREN IN DE TOEKOMST

Wordt vervolgd...

Toegevoegd op : 29/01/2012