PORSCHE 356 RIJKSPOLITIE

Begin jaren ’60 was de motorisering van het Politiekorps sterk onder invloed van het zich sterk uitbreidende net van autosnelwegen. Op de snelwegen (toen reeds 500km lang) gold nog geen maximumsnelheid, ontbraken de vangrails, waren de vluchtstroken zeer smal, veel kruisingen nog gelijkvloers en bestonden de uit- en invoegstroken nog niet.  Er gebeurden veel ongelukken.
Het traditionele materieel van de verkeersgroepen had voor doeltreffende surveillance onvoldoende mogelijkheden. Wendbaarheid, acceleratie en topsnelheid waren te gering. Er moest worden omgezien naar een andere organisatie van de surveillance en naar ander materieel.

De Duitse Polizei had sinds 1956 een ruime ervaring opgedaan met de surveillance op de "Autobahnen" en bij hen werd aangeklopt om informatie. De Autobahn was immers een Duitse uitvinding. De Duitse politie praktizeerde sinds 1956 met groot succes de 'inhalende surveillance' met opvallende PORSCHE sportwagens. Automobilisten die de verkeersregels aan hun laars lapten werden van achteren bespied, ingehaald, tot stoppen gemaand en vervolgens staande gehouden. Van dit kordate en voor iedereen zichtbare politieoptreden ging een grote preventieve werking uit.


Een delegatie van de staf van het Korps RIJKSPOLITIE is dus te rade gegaan bij de Duitse politie (Landesautobahnzug te Dusseldorf)  in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
In november 1960 werd, na allerlei beslissingen welke diende genomen te worden door allerlei ambtelijke instanties die met organisatie en aankoop te maken hadden, door de RIJKSPOLITIE bij wijze van praktijkproef één PORSCHE 356 BT5 Cabriolet in gebruik genomen.  Enkele jaren later werd deze wagen in de prak gereden.

Vóór dit voertuig op de Nederlandse wegen liep, moest er wel één en ander aan het fabriekstype worden gewijzigd en toegevoegd.  Daarenboven moest er van te voren ook nog een soort profetie uitgesproken worden over de exploitatiekosten, de levensduur en de reparatiemogelijkheden in Nederland van die éne Porsche. De proef verliep succesvol en de Minister van Justitie gaf op 5 december 1961 zijn officiële fiat aan de instelling van de “Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken (S.B.V.) en wel met ingang van 01 januari 1962.  In deze Sectie werd de surveillancegroep autosnelwegen (S.A.S.) in maart 1962 vervolgens ingesteld met 12 nieuwe PORSCHES BT6 Cabriolet.

Ondertussen hebben wij 1 van deze 12 RIJKSPOLITIE PORSCHES (roepnaam ALEX 12.07) terug in zijn originele RIJKSPOLITIE uitvoering gefit.  

 

 

Zie ook ons 2de PORSCHE RIJKSPOLITIE project.  Deze keer een 911 TARGA 2.7 uit 1976 (roepnaam ALEX 12.20).

 

Bron: www.rijkspolitieverkeersgroepen.nl - www.rijkspolitie.info